Przedszkole w rzeszowie
sobota, 22 stycznia 2022 r.

Olimpiada Ekologiczna 2009

olimpiada Ekologiczna 2009

Panie z pracowni II mgr Anna Wilk i mgr Barbara Oczoś zorganizowały i przeprowadziły VI Olimpiadę Ekologiczną dla wszystkich rzeszowskich przedszkoli. Z zaproszenia skorzystały przedszkola takie jak Przedszkole nr: 3, 4, 9, 15 oraz 21 i dzieci z naszej placówki z pracowni I, II, III. Olimpiada miała na celu kształtowanie u dzieci postawy dbania i szanowania przyrody oraz pogłębienie wiedzy na temat środowiska naturalnego, jego fauny i flory. Po zakończeniu zmagań wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy „Młodego Ekologa” oraz drobne upominki.

Ks. J Popieuszki 18, 35-328 Rzeszów Stowarzyszenie "Przedszkole Przyszłości" w Rzeszowie