Przedszkole w rzeszowie
sobota, 22 stycznia 2022 r.

Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym 2011 rok

Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym 2011

27 kwietnia w Przedszkolu Publicznym Nr 34 w Rzeszowie odbył się Międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym z udziałem st. sierż. P. Agnieszką Łatką z Komisariatu Policji Nowe Miasto, P. Dyrektor mgr Alicją Bialic, nauczycielami i dziećmi z Zaprzyjaźnionych Przedszkoli: nr 35, 38 oraz 43. Gości przywitały przedszkolaki z V Pracowni krótkim występem artystycznym na temat ruchu drogowego, śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Głównym celem spotkania było: utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy o ruchu drogowym w toku zabaw, konkursów i zadań do samodzielnego wykonania, rozumienie konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego, rozpoznawanie niektórych znaków drogowych i rozumienie ich znaczenia. Pani policjantka nadzorowała pracę dzieci i m. in. sprawdziła także znajomość adresu zamieszkania i numeru alarmowego 112. Wszystkie przedszkolaki poradziły sobie znakomicie z zadaniami. Koordynatorem Turnieju i zarazem osobą prowadzącą była Pani Jolanta Obłój - wychowawczyni z V Pracowni, która przygotowała wszystkie karty pracy i zadania dla przedszkolaków. Dla dzieci były nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Ks. J Popieuszki 18, 35-328 Rzeszów Stowarzyszenie "Przedszkole Przyszłości" w Rzeszowie