Przedszkole w rzeszowie
czwartek, 19 maja 2022 r.

Sprawozdania finansowe

1. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok składa się z:

1.1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

1.2. Rachunku zysków i strat;

1.3. Bilansu na dzień 31.12.2015;

1.4. Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2015;

Całościowe sprawozdanie finansowe za rok 2015 dostępne w linku poniżej.

Sprawozdanie-finansowe-za-2015-rok;


2. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok składa sie z:

2.1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

2.2. Rachunku zysków i strat;

2.3. Bliansu na dzien 31.12.2016;

2.4. Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2016;

Sprawozdania finansowe dostępne również na stronie www.pozytek.gov.pl


3. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok składa się z:

3.1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

3.2. Rachunku zysków i strat;

3.3. Bilansu na dzień 31.12.2018;

3.4. Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2018;

Ks. J Popieuszki 18, 35-328 Rzeszów Stowarzyszenie "Przedszkole Przyszłości" w Rzeszowie