Przedszkole w rzeszowie
czwartek, 19 maja 2022 r.

Status SPP

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO:

1. Promocja Przedszkoli - tworzenie stron www.

2. Organizowanie kursów, szkoleń.

3. Organizowanie wykładów, prelekcji, seminariów, konferencji, narad.

4. Organizowanie konkursów, olimpiad, akcji, przedsięwzięć.

5. Wydawanie folderów, informatorów, podręczników dla dzieci, poradników dla nauczycieli, biuletynów.

6. Nawiązanie kontaktów międzynarodowych w ramach wymiany doświadczeń.

7. Działania mające na celu reorganizację przedszkoli.

8. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

9. Pomoc dzieciom biednym.

10. Współpraca z organami władzy samorządowej.

11. Współpraca z organizacjami społecznymi, gospodarczymi.

12. Pozyskanie funduszy na rzecz przedszkoli.

13. Integrowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Ks. J Popieuszki 18, 35-328 Rzeszów Stowarzyszenie "Przedszkole Przyszłości" w Rzeszowie