Przedszkole w rzeszowie
czwartek, 19 maja 2022 r.

Zarząd-SPP

ALICJA BIALIC
tel. (017) 748-34-00
pp34@wp.pl

PRZEZES ZARZADU

ELŻBIETA KRZYŚKO
tel. (017) 748-32-65
pp11@res.pl

WICEPREZES ZARZĄDU

MARTA  KACZMAREK
tel. (017) 748-34-70

pprz43@wp.pl 

WICEPREZES ZARZĄDU

BOŻENA BATOR
tel. (017)748-34-30
przedszkole37@tlen.pl

SKARBNIK ZARZADU

ANNA SZARO
tel. (017) 748-31-90
sekretariat@pp3.resman.pl

SEKRETARZ ZARZĄDU

Ks. J Popieuszki 18, 35-328 Rzeszów Stowarzyszenie "Przedszkole Przyszłości" w Rzeszowie